Výuka

Pracoviště je klinickou základnou pro výuku studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc v oboru oftalmologie ve všeobecném, stomatologickém a bakalářském směru studia. Dále probíhá výuka anglického programu ''General Medicine'' a výuka optometrie a ortoptiky, jejímž garantujícím ústavem je katedra Optiky PřF UP Olomouc.