Operační výkony v lokální anestézii prováděné ambulantně

Pacient je vždy v den ambulantního vyšetření objednán k operaci očí pouze na určité datum, nikoliv čas. Časový harmonogram operačního programu se vždy vytváří až den předem. Proto, abychom co nejvíce zkrátili dobu čekaní pacientů na klinice před ambulantní operací očí, musí si pacient zavolat vždy jeden den před plánovaným datem operace na telefonní číslo záznamníku 588 444 210 a to vždy až po 14:00 hod. (lépe volat později během odpoledne, aby nebylo číslo obsazeno jinými volajícími). Po vytočení čísla poslouchejte a vyčkejte, dokud neuslyšíte své jméno a hodinu, kdy se máte dostavit. Na záznamníku jsou namluveni všichni pacienti postupně. Na záznamník je možno volat kdykoliv opakovaně až do rána druhého dne. Pokud by byl záznamník nefunkční, či jste měli jiné nejasnosti, pak je možné volat sestru pohotovosti na telefonním čísle 588 444 204, která Vám potřebné informace sdělí. Čas, na který je pacient objednán, je čas nástupu na kliniku, tedy hodina, kdy se pacient hlásí v kartotéce Oční kliniky. Nejedná se o čas operace, nejprve je potřeba v ambulanci pacienta zkontrolovat (interní vyšetření, naplánovat premedikace apod.).

K ambulantní operaci očí si s sebou vezměte:

  1. Kompletní předoperační vyšetření vystavené Vaším praktickým, popř. interním lékařem, včetně výsledků laboratorních vyšetření a přesný rozpis užívaných léků. Vyšetření nesmí být starší 21 dní.
  2. Průkaz pojištěnce, občanský průkaz, propustku, pracovní neschopnost (pokud je již vystavena).
  3. Přezůvky, svačinu včetně pití a léky, které přes den užíváte. Hlavně trpíte-li cukrovkou a máte dodržovat pravidelný stravovací režim. Užíváte-li inzulín, nezapomeňte jej vzít s sebou!
  4. V případě, že je výkon v plánu v lokální anestezii, ráno se lehce nasnídejte a vezměte si léky, které pravidelně užíváte. V případě, že je výkon v celkové anestezii a jste objednán na příjem ráno v 7:00 hod., tak od půlnoci nic nejezte, nepijte, nekuřte a ranní léky neužívejte, pokud Vám lékař nesdělil, které léky si můžete ráno vzít. Přineste ale všechny léky s sebou a při přijetí rozhodneme, jaké léky ještě před operací užijete.