Odborné akce

Pravidelné pořádání kongresů a odborných seminářů:

Vejdovského olomoucký vědecký den (1x ročně)

Tento kongres s dlouholetou tradicí a garancí České oftalmologické společnosti (ČOS) patří podle slov předsedkyně ČOS k nejlepším kongresům pořádaným každoročně v České republice. Pravidelně se této akce účastní přes 400 lékařů, včetně hostů ze zahraničí. Akce je zaměřená zejména na problematiku sítnice a zadního segmentu. Témata jednotlivých bloků jsou známa 4 roky dopředu a pravidelně se opakují. 

Zirmův olomoucký diskuzní den (1x ročně)

Tato celostátní akce s garancí České oftalmologické společnosti je známá zejména tím, že dává maximální prostor diskuzi a mezioborové výměně zkušeností. Je zaměřena zejména na problematiku předního segmentu, glaukomu, pedooftalmologii, problematiku refrakce a předpisu brýlové korekce a kataraktu. Pravidelně se jí účastní přes 400 lékařů z celé republiky a Slovenska. Má mnohaletou tradici.

Diabetes mellitus a oční komplikace (1x za 2 roky)

Velmi úspěšné mezioborové sympozium s dlouholetou tradicí a garancí České oftalmologické společnosti se koná pravidelně jednou za dva roky. Tato odborná akce umožňuje velmi cenné setkávání diabetologů a oftalmologů.

Olomoucký oftalmologický seminář (4x ročně)

Na této odborné akci se setkávají oftalmologové našeho kraje pravidelně 4x za rok. Je velmi přínosné, že touto cestou mohou lékaři z kliniky informovat ambulantní specialisty o provozu, novinkách i svých zkušenostech a získávají cennou zpětnou vazbu ze spádových ambulancí.