Také Fakultní nemocnice Olomouc se dnes připojuje k Noci vědců

30. 9. 2022

Naši nabídku jsme museli přizpůsobit zdravotnickému charakteru pracovišť a pravidlům pro pohyb osob. Proto se valná část programu odbývá formou komentovaných prohlídek, na které bylo třeba se dopředu registrovat. Prohlídky Oční kliniky, Potrubní pošty, Oddělení rehabilitace, Centra asistované reprodukce a Transfuzního oddělení jsou většinou plně obsazeny. Aktuální kapacitu si můžete ověřit zde: https://akce.fnol.cz/akce. Pro zaregistrované účastníky připojujeme mapku s místy Noci vědců.

Naše „vyslance“ ale potkáte i mimo areál. V Pevnosti poznání můžete absolvovat zážitkový program, který připravilo Novorozenecké oddělení. Jak fungují smysly u různých pacientů? Jak vnímá okolí a nemocniční prostředí pacient ARO, JIP nebo „miminko do dlaně“, tedy pacient Novorozeneckého oddělení? Během programu sice neuvidíte, ale o to intenzivněji uslyšíte, ucítíte a možná taky ochutnáte, co to znamená „být v nemocnici“. Věřte ale, že zážitek to nebude nepříjemný. Novorozenecké oddělení si pro vás připravilo také smyslový kvíz se zdravotnickou tematikou. Otestujte si své znalosti, vědomosti, kognitivní schopnosti za použití hmatu, čichu a zraku.